Sečenje i izrada raznih vrsta ukrasnih bordura prilikom montiranja fasada kuce,mogu se izraditi po želji i meri naručioca.

Leave a Reply